Försäljningsvillkor1. Dessa bestämmelser gäller då inget annat är avtalat mellan PAVAB och Kund.
2. Skriftliga offerter är bindande för PAVAB i 30 dagar.
3. Frakt, EUR pallar och emballage debiteras separat på fakturan om inget annat är överenskommet.
4. För varureturer gäller följande: Endast sådana returer vartill PAVAB har varit vållande såsom genom
felexpedition eller fabrikationsfel godkännes utan extra kostnad för köparen.
Alla andra returer krediteras köparen faktura beloppet minus 20% samt frakt och
emballage kostnader.
OBS! Returen skall ske i oskadad original förpackning.
Vid skada på produkten debiteras omarbetningskostnader för återställande i originalskick.
5. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med 18%.
6. PAVAB förbehåller sig rätten att ändra på priser vid förändring av skatter, tullar eller
andra offentliga pålagor.
7. PAVAB Lämnar en Garanti på 2 år på sina produkter gällande material och fabrikationsfel.
Normal förslitning vid användning av produkterna innefattas ej av garantin.
8. Om PAVAB genom hos denne eller dennes leverantör uppkommen arbetsinställelse såsom strejk,
lockout, brand, krig eller liknande vartill PAVAB ej varit vållande, förhindras fullgöra sina åtaganden
gentemot kund, skall PAVAB ej göras skadeståndsskyldig.